Kế hoạch 69/KH-UBND
Trích yếu: thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Chủ tịch UBND tỉnh 
Ngày ban hành: 28-04-2017
Có hiệu lực từ: 28-04-2017
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
Số 25 + 26 ngày 30-04-2017
(từ trang 127 đến trang 143)
Tổng số trang: 17 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
6,152,443 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner