Quyết định 2388/QĐ-UBND
Trích yếu: về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 10-07-2013
Có hiệu lực từ: 10-07-2013
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
QD 2388 UBND.doc
Đăng Công báo:
Số 17 + 18 ngày 31-07-2013
(từ trang 32 đến trang 43)
Tổng số trang: 12 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
8,156,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner