Kế hoạch 115/KH-UBND
Trích yếu: thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Chủ tịch UBND tỉnh 
Ngày ban hành: 29-05-2020
Có hiệu lực từ: 29-05-2020
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
Số 37 + 38 ngày 31-05-2020
(từ trang 70 đến trang 84)
Tổng số trang: 15 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
14,662,561 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner