Quyết định 2804/QĐ-UBND
Trích yếu: bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 5071/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 97/NQ-CP Ngày 02/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 16-07-2020
Có hiệu lực từ: 16-07-2020
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
Số 43 + 44 ngày 31-07-2020
(từ trang 15 đến trang 16)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
12,770,485 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner