"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 206 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2017 Quyết định số 3857/QĐ-HĐTT của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung ôn tập môn Kiến thức chung, các môn Nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học văn phòng, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.
11-10-2017 Quyết định số 3888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa.
05-10-2017 Quyết định số 3779/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2017 - 2018.
05-10-2017 Quyết định số 3780/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-10-2017 Quyết định số 3781/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 3568/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-10-2017 Quyết định số 3782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với các dự án (MB) trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.
03-10-2017 Kế hoạch số 172/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
03-10-2017 Quyết định số 3753/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.
02-10-2017 Kế hoạch số 171/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-09-2017 Kế hoạch số 169/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
29-09-2017 Quyết định số 3705/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cấp bổ sung kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017 cho các đối tượng thuộc quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ.
29-09-2017 Quyết định số 3721/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Dệt May, Da - Giầy tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
27-09-2017 Quyết định số 3671/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2018.
26-09-2017 Quyết định số 3635/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định biện pháp thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới.
26-09-2017 Quyết định số 3637/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
26-09-2017 Quyết định số 3638/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.
25-09-2017 Kế hoạch số 164/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
25-09-2017 Quyết định số 3619/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các đối tượng Dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
21-09-2017 Quyết định số 3572/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn các chương trình, dự án đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường được hỗ trợ tài chính, giai đoạn 2017 - 2020 từ Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa.
20-09-2017 Quyết định số 3550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
4,892,197 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner