"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 51 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
30-03-2017 Quyết định số 928/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn.
30-03-2017 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách thuộc tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2016 - 2017.
28-03-2017 Quyết định số 901/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2016 - 2017.
27-03-2017 Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
24-03-2017 Kế hoạch số 47/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
24-03-2017 Quyết định số 869/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021.
23-03-2017 Kế hoạch số 45/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 389 thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
23-03-2017 Quyết định số 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở trên địa bàn.
21-03-2017 Quyết định số 832/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
13-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
13-03-2017 Quyết định số 759/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
09-03-2017 Quyết định số 721/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2021.
07-03-2017 Quyết định số 699/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
07-03-2017 Quyết định số 701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.
06-03-2017 Quyết định số 679/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
03-03-2017 Quyết định số 666/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.
01-03-2017 Quyết định số 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
24-02-2017 Quyết định số 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.
23-02-2017 Quyết định số 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
4,276,349 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner