"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 94 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-05-2017 Quyết định số 1767/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa.
30-05-2017 Kế hoạch số 92/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018.
29-05-2017 Quyết định số 1748/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của tỉnh Thanh Hóa về tiền điện sinh hoạt năm 2017.
29-05-2017 Quyết định số 1749/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-05-2017 Quyết định số 1751/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2017 - 2018.
26-05-2017 Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
26-05-2017 Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
26-05-2017 Quyết định số 1735/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
24-05-2017 Quyết định số 1698/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung các chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020.
22-05-2017 Quyết định số 1661/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 cho các trường THPT.
22-05-2017 Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-05-2017 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa.
22-05-2017 Quyết định số 1668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.
22-05-2017 Kế hoạch số 87/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đào tạo, cấp và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2017 - 2020.
15-05-2017 Quyết định số 1575/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập và triền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
11-05-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 - 2018.
11-05-2017 Quyết định số 1532/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa.
11-05-2017 Quyết định số 1554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
09-05-2017 Quyết định số 1480/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách chủ tàu dịch vụ khai thác hải sản của tỉnh Thanh Hóa đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
09-05-2017 Quyết định số 1495/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
4,471,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner