"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 34 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-02-2018 Kế hoạch số 41/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thanh Hóa năm 2018.
26-02-2018 Kế hoạch số 42/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kỳ 2014 - 2018.
26-02-2018 Kế hoạch số 44/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2018.
13-02-2018 Quyết định số 649/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2017.
12-02-2018 Quyết định số 607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018.
09-02-2018 Quyết định số 594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đính chính Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
08-02-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 theo Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
06-02-2018 Quyết định số 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở trên địa bàn.
06-02-2018 Quyết định số 537/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn.
06-02-2018 Quyết định số 544/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của tỉnh Thanh Hóa về tiền điện sinh hoạt năm 2018.
05-02-2018 Quyết định số 497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
02-02-2018 Quyết định số 471/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, (đợt 2).
01-02-2018 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đính chính Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
31-01-2018 Quyết định số 445/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
30-01-2018 Kế hoạch số 26/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa.
26-01-2018 Quyết định số 371/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018.
25-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
25-01-2018 Quyết định số 282/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chư¬ơng trình công tác tư pháp năm 2018.
24-01-2018 Quyết định số 320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
24-01-2018 Quyết định số 335/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sở, ngành, Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố năm 2018.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
5,162,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner