"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 105 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-11-2017 Quyết định số 4516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020.
23-11-2017 Quyết định số 4495/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
21-11-2017 Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-11-2017 Quyết định số 4440/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
15-11-2017 Quyết định số 4344/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
10-11-2017 Quyết định số 4307/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-10-2017 Quyết định số 3952/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-10-2017 Quyết định số 3952/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-10-2017 Quyết định số 3953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước và giá bán nước sạch do Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh sản xuất tại Khu kinh tế Nghi Sơn và Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước thô trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.
18-10-2017 Quyết định số 3953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước và giá bán nước sạch do Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh sản xuất tại Khu kinh tế Nghi Sơn và Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước thô trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.
18-10-2017 Quyết định số 3965/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
18-10-2017 Quyết định số 3965/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
18-10-2017 Quyết định số 3970/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định xét công nhận, khen thưởng Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và Đơn vị tổ chức phong trào giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-10-2017 Quyết định số 3970/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định xét công nhận, khen thưởng Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và Đơn vị tổ chức phong trào giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
17-10-2017 Quyết định số 3934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
17-10-2017 Quyết định số 3934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
11-10-2017 Quyết định số 3888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa.
05-10-2017 Quyết định số 3780/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-10-2017 Quyết định số 3781/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 3568/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-10-2017 Quyết định số 3782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với các dự án (MB) trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
4,974,258 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner