"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Chủ tịch UBND tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 120 văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-11-2017 Quyết định số 4532/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.
09-11-2017 Quyết định số 4295/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
25-10-2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cát, sỏi trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
25-10-2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cát, sỏi trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-10-2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-10-2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-10-2017 Quyết định số 3993/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
20-10-2017 Quyết định số 3993/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
11-10-2017 Quyết định số 3857/QĐ-HĐTT của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung ôn tập môn Kiến thức chung, các môn Nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học văn phòng, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.
05-10-2017 Quyết định số 3779/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2017 - 2018.
03-10-2017 Kế hoạch số 172/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
03-10-2017 Quyết định số 3753/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.
02-10-2017 Kế hoạch số 171/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-09-2017 Kế hoạch số 169/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
29-09-2017 Quyết định số 3705/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cấp bổ sung kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017 cho các đối tượng thuộc quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ.
29-09-2017 Quyết định số 3721/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Dệt May, Da - Giầy tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
27-09-2017 Quyết định số 3671/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2018.
26-09-2017 Quyết định số 3637/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
26-09-2017 Quyết định số 3638/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.
25-09-2017 Kế hoạch số 164/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
4,974,262 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner