"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-01-2018 Quyết định số 172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.
11-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
10-01-2018 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018, của tỉnh Thanh Hóa.
09-01-2018 Kế hoạch số 06/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh trên người tỉnh Thanh Hóa năm 2018.
04-01-2018 Kế hoạch số 03/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018.
03-01-2018 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
03-01-2018 Quyết định số 38/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
02-01-2018 Kế hoạch số 01/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018.
02-01-2018 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh năm 2018.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
5,072,589 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner