"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 116 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-07-2018 Quyết định số 2871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp mã định danh cho các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
25-07-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2023.
25-07-2018 Quyết định số 2822/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung Phụ lục tại Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.
19-07-2018 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa.
19-07-2018 Kế hoạch số 141/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
19-07-2018 Quyết định số 2743/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn năm 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-07-2018 Quyết định số 2751/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.
10-07-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
10-07-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
09-07-2018 Quyết định số 2569/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
20-06-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
12-06-2018 Quyết định số 2196/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội phát triển chợ tỉnh Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa.
11-06-2018 Quyết định số 2173/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2021.
11-06-2018 Quyết định số 2186/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cấu hình, thông số kỹ thuật và mức giá dự toán tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2018.
07-06-2018 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a.
05-06-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
5,794,282 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner