"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 51 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2018 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-03-2018 Kế hoạch số 62/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020.
22-03-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-03-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với cấp xã, phường, thị trấn theo niên độ ngân sách hàng năm.
20-03-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định công nhận bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
19-03-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-03-2018 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
14-03-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
14-03-2018 Kế hoạch số 54/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
13-03-2018 Kế hoạch số 52/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.
09-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.
09-03-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
09-03-2018 Quyết định số 866/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Cờ tỉnh Thanh Hóa.
08-03-2018 Quyết định số 834/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thiết kế mẫu nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản (sân bóng đá, bóng chuyền); trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
07-03-2018 Quyết định số 818/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017 - 2018.
01-03-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh.
01-03-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
26-02-2018 Kế hoạch số 41/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thanh Hóa năm 2018.
26-02-2018 Kế hoạch số 42/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kỳ 2014 - 2018.
26-02-2018 Kế hoạch số 44/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2018.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
5,284,085 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner