"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 267 văn bản được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
13-12-2019 Quyết định số 5291/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.
12-12-2019 Quyết định số 5262/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa.
12-12-2019 Quyết định số 5269/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá.
04-12-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
03-12-2019 Kế hoạch số 248/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020.
03-12-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-11-2019 Quyết định số 5082/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.
29-11-2019 Quyết định số 5084/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
29-11-2019 Quyết định số 5085/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.
28-11-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
28-11-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-11-2019 Kế hoạch số 242/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020.
26-11-2019 Quyết định số 5006/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
26-11-2019 Quyết định số 5012/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.
26-11-2019 Quyết định số 5014/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Điểm du lịch Di tích Phủ Cẩm, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
26-11-2019 Quyết định số 5015/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
21-11-2019 Quyết định số 4923/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2020.
21-11-2019 Quyết định số 4932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-11-2019 Quyết định số 4915/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /14     Số văn bản mỗi trang: 
9,626,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner