"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 188 văn bản được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-08-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Thanh Hóa.
30-08-2019 Quyết định số 3478/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa.
29-08-2019 Kế hoạch số 188/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2019.
29-08-2019 Quyết định số 3465/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
28-08-2019 Quyết định số 3443/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa.
26-08-2019 Kế hoạch số 184/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
26-08-2019 Quyết định số 3386/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa.
21-08-2019 Kế hoạch số 180/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7.
21-08-2019 Kế hoạch số 181/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.
21-08-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019 - 2020.
21-08-2019 Quyết định số 3341/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.
13-08-2019 Kế hoạch số 176/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
12-08-2019 Kế hoạch số 174/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
06-08-2019 Kế hoạch số 172/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
06-08-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và Quy định việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ.
06-08-2019 Quyết định số 3152/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.
05-08-2019 Quyết định số 3145/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
02-08-2019 Quyết định số 3122/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.
02-08-2019 Quyết định số 3123/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.
02-08-2019 Quyết định số 3124/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
8,900,813 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner