"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 365 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2006 Quyết định số 3931/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2007.
29-12-2006 Quyết định số 3918/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2007.
29-12-2006 Quyết định số 3921/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định đến năm 2010.
29-12-2006 Quyết định số 3922/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; sửa đổi đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa.
29-12-2006 Quyết định số 3923/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã giai đoạn 2007 đến 2010.
29-12-2006 Quyết định số 3927/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc.
29-12-2006 Quyết định số 3929/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh.
28-12-2006 Quyết định số 3878/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn tỉnh Thanh Hóa.
27-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
27-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
27-12-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2005.
27-12-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức và chính sách hỗ trợ khuyến nông cơ sở giai đoạn 2007 - 2010.
27-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định đến năm 2010.
27-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệtchủ trương huy động vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư các công trình, dự án thuộc khu kinh tế Nghi Sơn và một số công trình, dự án trọng điểm khác của tỉnh.
27-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007 - 2010.
27-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học, công nghệ và kỹ thuật,văn học - nghệ thuật.
27-12-2006 Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; sửa đổi đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hoá.
Chuyển tới trang:  /19     Số văn bản mỗi trang: 
14,134,967 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner