"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 19 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-10-2006 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
19-09-2006 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2006.
12-09-2006 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.
07-09-2006 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu Biên giới đất liền.
22-08-2006 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.
09-08-2006 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2006-2007.
07-08-2006 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.
19-07-2006 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển.
12-07-2006 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007.
28-06-2006 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.
05-06-2006 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 và Kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.
23-05-2006 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc.
10-05-2006 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Công điện số 587/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
04-05-2006 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2006.
23-03-2006 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2006.
23-03-2006 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
14-03-2006 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.
15-02-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách và hiện đại hóa ngành thuế đến năm 2010.
20-01-2006 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2006.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,776,221 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner