"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Công văn
Danh sách 10 Công văn do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-10-2006 Công văn số 4460/UBND-TH của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
17-10-2006 Công văn số 4399/UBND-CN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
07-09-2006 Công văn số 3729/UBND-VX của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức mua sắm, tiếp nhận và sử dụng thiết bị dạy học lớp 5, lớp 10.
07-09-2006 Công văn số 3747/UBND-VX của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
11-08-2006 Công văn số 2349/UBND-KTTC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
27-07-2006 Công văn số 3134/UBND-NN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuẩn bị tốt công tác phòng chống lụt bão năm 2006.
05-07-2006 Công văn số 2763/UBND-NN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.
26-06-2006 Công văn số 2597/UBND-KTTC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quy định chế độ hội nghị, tham quan du lịch.
23-06-2006 Công văn số 2568/UBND-CN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện đề án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Thanh Hóa theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
22-06-2006 Công văn số 2546/UBND-KTTC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,775,945 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner