"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2006 Quyết định số 2675/QĐ-HĐ của Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg, ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
26-09-2006 Quyết định số 2676/QĐ-HĐ của Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,726,580 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner