"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Chủ tịch UBND tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 184 văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2006 Quyết định số 3833/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo năm 2007.
21-12-2006 Quyết định số 3784/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản lý.
21-12-2006 Quyết định số 3785/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phe duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006.
20-12-2006 Quyết định số 3765/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006.
19-12-2006 Quyết định số 3738/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa.
19-12-2006 Quyết định số 3753/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các huyện và đơn vị dự toán để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất năm 2006.
15-12-2006 Quyết định số 3686/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình do cấp huyện quản lý năm 2007, theo Quyết định 4100/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
14-12-2006 Quyết định số 3659/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Như Xuân.
14-12-2006 Quyết định số 3670/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các công trình thực hiện đầu tư năm 2006 thuộc Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do WB tài trợ.
13-12-2006 Quyết định số 3649/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia dinh dưỡng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010.
13-12-2006 Quyết định số 3652/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đào tạo nghề và xã hội hóa dạy nghề tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010.
11-12-2006 Quyết định số 3636/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đợt I năm 2007.
08-12-2006 Quyết định số 3603/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sắp xếp, chuyển đổi Nông trường quốc doanh Sao Vàng.
20-11-2006 Quyết định số 3380/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về cơ cấu tổ chức thuộc Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa.
20-11-2006 Quyết định số 3386/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Điều lệ Hội nghề cá Thanh Hóa.
16-11-2006 Quyết định số 3359/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn NSNN hỗ trợ năm 2006 (đợt 2) thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Thanh Hóa.
13-11-2006 Quyết định số 3329/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2007.
10-11-2006 Quyết định số 3292/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình 135 năm 2006.
09-11-2006 Quyết định số 3282/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế tài chính áp dụng cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.
07-11-2006 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nông trường quốc doanh Lam Sơn.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
12,726,907 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner