"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 176 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 4238/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2008.
31-12-2007 Quyết định số 4242/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2008.
29-12-2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008.
29-12-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008.
29-12-2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008.
29-12-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-12-2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
29-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2008 trên đại bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2008.
29-12-2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-12-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2006.
29-12-2007 Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.
29-12-2007 Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008.
21-12-2007 Quyết định số 4090/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa.
12-10-2007 Quyết định số 137/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu số 1 - Đô thị Trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa".
18-06-2007 Quyết định số 1744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá.
18-06-2007 Quyết định số 1745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá.
18-06-2007 Quyết định số 1747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Dân tộc tỉnh tịa phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.
14-06-2007 Công văn số 2354/UBND-CN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ.
13-06-2007 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
14,134,804 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner