"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 65 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 4238/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2008.
31-12-2007 Quyết định số 4242/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2008.
21-12-2007 Quyết định số 4090/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa.
18-06-2007 Quyết định số 1744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá.
18-06-2007 Quyết định số 1745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá.
18-06-2007 Quyết định số 1747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Dân tộc tỉnh tịa phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.
13-06-2007 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005.
13-06-2007 Quyết định số 1728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Xây dựng đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Long tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá.
11-06-2007 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dọc trục đại lộ Nam sông Mã, từ thành phố Thanh Hoá - thị xã Sầm Sơn.
11-06-2007 Quyết định số 1707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty Kinh doanh Than Thanh Hoá gia hạn thuê đất tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá.
08-06-2007 Quyết định số 1688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Cao su Thanh Hoá giao cho UBND xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân quản lý, sử dụng.
07-06-2007 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại thị trấn Cẩm Thuỷ giao cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cẩm Thuỷ để xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
06-06-2007 Quyết định số 1650/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới.
04-06-2007 Quyết định số 1640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hoá, tại thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá.
04-06-2007 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hoá, tại thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá.
01-06-2007 Quyết định số 1624/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.
29-05-2007 Quyết định số 1568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Tuấn Đạt chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất nông nghiệp khác để xây dựng vườn ươm sản xuất giống cây lâm nghiệp.
24-05-2007 Quyết định số 1511/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
18-05-2007 Quyết định số 1467/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định thành lập Ban quản lý xây dựng, Ban quản lý xây dựng cơ bản.
14-05-2007 Quyết định số 1420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Quản lý đường bộ I Thanh Hoá giao cho UBND xã Luận Thành, huyện Thường Xuân quản lý theo quy định của pháp luật.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
12,765,827 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner