"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-05-2007 Kế hoạch số 15/KH-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy về việc thực hiện Đề án "Tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới" đến năm 2010.
10-04-2007 Kế hoạch số 11/KH-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy về hành động liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2007-2010.
12-03-2007 Kế hoạch số 07/KH-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy về Phòng chống ma túy năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,765,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner