"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 467 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 4302/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2009.
31-12-2008 Quyết định số 4351/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.
31-12-2008 Quyết định số 4352/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 quy định tại Quyết định số 2319/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh.
31-12-2008 Quyết định số 4353/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
31-12-2008 Quyết định số 4354/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản.
26-12-2008 Quyết định số 4250/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trợ cấp một lần cho 1.800 người là Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
25-12-2008 Quyết định số 4226/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện Công trình: Nhà máy liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn địa phận xã Tĩnh Hải, Hải Thượng và Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
23-12-2008 Quyết định số 4192/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hợp nhất Trung tâm Khuyến nông với Trung tâm Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông Thanh Hoá.
22-12-2008 Quyết định số 4167/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các ngành, các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2008.
22-12-2008 Quyết định số 4172/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trợ cấp một lần 1.684 người là Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
20-12-2008 Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
20-12-2008 Nghị quyết số 107/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 109/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007.
20-12-2008 Nghị quyết số 110/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010 quy định tại Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
20-12-2008 Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải thể thị trấn Nông trường Thống Nhất để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định.
20-12-2008 Nghị quyết số 112/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Hoằng Phúc, Hoằng Đạo, Hoằng Vinh, Hoằng Đức để mở rộng thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
20-12-2008 Nghị quyết số 113//2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-12-2008 Nghị quyết số 114//2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản.
Chuyển tới trang:  /24     Số văn bản mỗi trang: 
14,095,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner