"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 9 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-10-2008 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
26-09-2008 Chỉ thị số 25/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác Dân số và Kế hoạch hoá gia đình.
08-05-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2008.
11-04-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
01-04-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thi hành Luật Đất đai.
01-04-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
16-01-2008 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008.
14-01-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản.
09-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ chiêm năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner