"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 424 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 4302/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2009.
31-12-2008 Quyết định số 4351/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.
31-12-2008 Quyết định số 4352/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 quy định tại Quyết định số 2319/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh.
31-12-2008 Quyết định số 4353/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
31-12-2008 Quyết định số 4354/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản.
26-12-2008 Quyết định số 4250/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trợ cấp một lần cho 1.800 người là Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
25-12-2008 Quyết định số 4226/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện Công trình: Nhà máy liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn địa phận xã Tĩnh Hải, Hải Thượng và Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
23-12-2008 Quyết định số 4192/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hợp nhất Trung tâm Khuyến nông với Trung tâm Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông Thanh Hoá.
22-12-2008 Quyết định số 4167/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các ngành, các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2008.
22-12-2008 Quyết định số 4172/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trợ cấp một lần 1.684 người là Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
19-12-2008 Quyết định số 4147/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và chính sách hỗ trợ cho các hộ khu vực đất nông nghiệp (địa phận xã Hải Yến), Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa.
18-12-2008 Quyết định số 4107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.
18-12-2008 Quyết định số 4109/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện Công trình: Nhà máy liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn thuộc địa phận xã Hải Yến, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
17-12-2008 Quyết định số 4097/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá đo đạc xây dựng bản đồ, hồ sơ địa chính năm 2008 trên địa bàn tỉnh.
15-12-2008 Quyết định số 4045/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và nhiệm vụ dự toán Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đồng Tâm, huyện Bá Thước.
15-12-2008 Quyết định số 4049/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các công trình, dự án từ nguồn sắp xếp nhiệm vụ chi cuối năm 2008.
15-12-2008 Quyết định số 4052/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Da liễu Thanh Hoá.
12-12-2008 Quyết định số 4028/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán bồi thường cây, hoa màu và chính sách hỗ trợ cho các hộ khu vực mặt bằng nhà máy (địa phận xã Tĩnh Hải) Hạng mục: Đất nông nghiệp (giai đoạn 2) - Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn.
12-12-2008 Quyết định số 4029/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng phần tài sản vật kiến trúc dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn (xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia).
12-12-2008 Quyết định số 4030/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng về đất thực hiện hạng mục: mặt bằng Nhà máy Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn - địa phận xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia.
Chuyển tới trang:  /22     Số văn bản mỗi trang: 
12,743,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner