"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 25 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2008 Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
20-12-2008 Nghị quyết số 107/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 109/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007.
20-12-2008 Nghị quyết số 110/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010 quy định tại Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 28/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
20-12-2008 Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải thể thị trấn Nông trường Thống Nhất để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định.
20-12-2008 Nghị quyết số 112/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Hoằng Phúc, Hoằng Đạo, Hoằng Vinh, Hoằng Đức để mở rộng thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
20-12-2008 Nghị quyết số 113//2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-12-2008 Nghị quyết số 114//2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản.
20-12-2008 Nghị quyết số 115/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.
20-12-2008 Nghị quyết số 116/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-12-2008 Nghị quyết số 117/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các loại giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 118/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tỉnh Thanh Hóa.
20-12-2008 Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009.
19-07-2008 Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chia tách xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn thành 2 xã Trung Thượng và Trung Tiến, huyện Quan Sơn.
19-07-2008 Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chia tách xã Pù Nhi, huyện Mường Lát thành 2 xã Pù Nhi và Nhi Sơn, huyện Mường Lát.
19-07-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2008-2012.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,133 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner