"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 14 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2009 Kế hoạch số 45/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội chợ hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Khu vực Bắc Trung bộ năm 2010 (Chào mừng Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng).
03-11-2009 Kế hoạch số 43/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009 - 2015.
29-09-2009 Kế hoạch số 39/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược chống tham nhũng giai đoạn 1 (2009 - 2011).
03-09-2009 Kế hoạch số 37/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
01-09-2009 Kế hoạch số 35/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
01-09-2009 Kế hoạch số 36/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2009.
31-08-2009 Kế hoạch số 34/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát triển nhà ở công nhân tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009 - 2015.
28-08-2009 Kế hoạch số 33/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát triển nhà ở sinh viên tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009 - 2015.
30-06-2009 Kế hoạch số 25/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai cuộc thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
11-06-2009 Kế hoạch số 24/KHLT-UBND-BDV của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện "Năm dân vận chính quyền".
10-06-2009 Kế hoạch số 23/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020.
30-03-2009 Kế hoạch số 16/KH-BCĐ của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, xã nghèo.
23-02-2009 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ của BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy phòng chống ma túy năm 2009.
11-02-2009 Kế hoạch số 06/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,049 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner