"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 22 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2009 Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách nhà nước, chi Ngân sách địa phương năm 2008.
16-12-2009 Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010.
16-12-2009 Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
16-12-2009 Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010.
16-12-2009 Nghị quyết số 136/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010.
16-12-2009 Nghị quyết số 137/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010.
16-12-2009 Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
16-12-2009 Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành qui định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh.
16-12-2009 Nghị quyết số 140/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2010.
16-12-2009 Nghị quyết số 141/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
16-12-2009 Nghị quyết số 142/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển đổi 24 trường Trung học phổ thông bán công sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập.
16-12-2009 Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành chính sách thu hút những người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ giải quyết đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn.
15-07-2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Sở Ngoại vụ.
15-07-2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quang Trung để thành lập phường Phú Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn.
15-07-2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập phường Quảng Tiến thuộc thị xã Sầm Sơn trên cơ sở xã Quảng Tiến thị xã Sầm Sơn.
15-07-2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
15-07-2009 Nghị quyết số 126/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số khoản, mục của Điều 1 Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các công trình cấp huyện quản lý.
15-07-2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
15-07-2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ di dân và tái định cư áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn.
15-07-2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,743,601 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner