"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 464 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
25-12-2009 Quyết định số 4609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
23-12-2009 Quyết định số 4569/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá năm 2010.
21-12-2009 Quyết định số 4539/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2010.
21-12-2009 Quyết định số 4540/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
15-12-2009 Quyết định số 4458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hoá tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá giao cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thuê để xây dựng trụ sở làm việc.
15-12-2009 Quyết định số 4459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Hải Yến và xã Tĩnh Hải, để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường, GPMB dự án xây dựng Nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng Nghi Sơn; giao cho Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn quản lý theo thẩm quyền.
15-12-2009 Quyết định số 4463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở".
15-12-2009 Quyết định số 4464/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đến năm 2020 và Quy hoạch tiềm năng sau năm 2020 Cảng Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (thuộc nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ).
11-12-2009 Quyết định số 4397/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả và gian lận thương mại.
11-12-2009 Quyết định số 4399/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020.
09-12-2009 Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn.
09-12-2009 Quyết định số 4367/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (khu vực Cầu Gỗ) thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.
09-12-2009 Quyết định số 4368/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán bồi thườngGPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (hạng mục đường công vụ), dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn.
09-12-2009 Quyết định số 4374/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020.
08-12-2009 Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khai thác gỗ để hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho 02 huyện: Thường Xuân và Mường Lát.
08-12-2009 Quyết định số 4340/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt hỗ trợ bồi thường tài sản, vật kiến trúc (đường công vụ xã Tỉnh Hải), Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
07-12-2009 Quyết định số 4317/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hoá trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm Thanh Hoá.
04-12-2009 Quyết định số 4296/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khai thác gỗ để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho 05 huyện: Quan Sơn, Quan Hoá, Bá Thước, Lang Chánh, Như Xuân.
02-12-2009 Quyết định số 4269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá đang sử dụng tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá; giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hoá xây dựng trụ sở làm việc.
Chuyển tới trang:  /24     Số văn bản mỗi trang: 
12,743,475 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner