"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 141 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
25-12-2009 Quyết định số 4609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
21-12-2009 Quyết định số 4539/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2010.
21-12-2009 Quyết định số 4540/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
15-12-2009 Quyết định số 4458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hoá tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá giao cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thuê để xây dựng trụ sở làm việc.
15-12-2009 Quyết định số 4459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Hải Yến và xã Tĩnh Hải, để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường, GPMB dự án xây dựng Nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng Nghi Sơn; giao cho Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn quản lý theo thẩm quyền.
15-12-2009 Quyết định số 4463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở".
09-12-2009 Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn.
02-12-2009 Quyết định số 4269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá đang sử dụng tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá; giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hoá xây dựng trụ sở làm việc.
30-11-2009 Quyết định số 4236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất Khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn tại xã Nghi Sơn để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường GPMB, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý.
30-11-2009 Quyết định số 4239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Quảng Thọ giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa sử dụng vào mục đích: Mở rộng Trung tâm tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương.
27-11-2009 Quyết định số 4224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân, tại xã: Vạn Xuân và Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân.
27-11-2009 Quyết định số 4225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Kho bạc Nhà nước Quan Hoá, tại huyện Quan Hoá.
25-11-2009 Quyết định số 4206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Làng trẻ SOS Thanh Hoá tại xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá.
25-11-2009 Quyết định số 4207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty Quản lý đường sắt Thanh Hoá thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá.
17-11-2009 Quyết định số 4100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá để sử dụng vào mục đích: Xây dựng khu chung cư thu nhập thấp tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.
17-11-2009 Quyết định số 4114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
16-11-2009 Quyết định số 4092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Quảng Thắng để UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, giao cho Bệnh viện Mắt Thanh Hoá thực hiện Dự án xây dựng Công trình: Mở rộng Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.
16-11-2009 Quyết định số 4096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Năm Châu.
12-11-2009 Quyết định số 4048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất và giao cho UBND thị xã Sầm Sơn thực hiện Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
12,788,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner