"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Chủ tịch UBND tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 349 văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
23-12-2009 Quyết định số 4569/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá năm 2010.
15-12-2009 Quyết định số 4464/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đến năm 2020 và Quy hoạch tiềm năng sau năm 2020 Cảng Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (thuộc nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ).
11-12-2009 Quyết định số 4397/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả và gian lận thương mại.
11-12-2009 Quyết định số 4399/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020.
09-12-2009 Quyết định số 4367/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (khu vực Cầu Gỗ) thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.
09-12-2009 Quyết định số 4368/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự toán bồi thườngGPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (hạng mục đường công vụ), dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn.
09-12-2009 Quyết định số 4374/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020.
08-12-2009 Quyết định số 4337/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khai thác gỗ để hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho 02 huyện: Thường Xuân và Mường Lát.
08-12-2009 Quyết định số 4340/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt hỗ trợ bồi thường tài sản, vật kiến trúc (đường công vụ xã Tỉnh Hải), Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
07-12-2009 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ngăn chặn xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo.
07-12-2009 Quyết định số 4317/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hoá trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm Thanh Hoá.
04-12-2009 Quyết định số 4296/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khai thác gỗ để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho 05 huyện: Quan Sơn, Quan Hoá, Bá Thước, Lang Chánh, Như Xuân.
01-12-2009 Quyết định số 4259/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
01-12-2009 Quyết định số 4260/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025".
30-11-2009 Quyết định số 4238/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập ban chỉ đạo Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.
27-11-2009 Quyết định số 4218/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, khu vực đường công vụ Nhà máy Liên Hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
26-11-2009 Kế hoạch số 45/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội chợ hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Khu vực Bắc Trung bộ năm 2010 (Chào mừng Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng).
25-11-2009 Quyết định số 4192/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập các Ban Thực thi dự án thuộc Dự án "Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa" tỉnh Thanh Hóa, vốn vay ADB và Chính phủ Hàn Quốc (sau khi được cập nhật, bổ sung).
25-11-2009 Quyết định số 4194/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ Trung ương bổ sung cho tỉnh năm 2009, cho các công trình, dự án do địa phương quản lý.
Chuyển tới trang:  /18     Số văn bản mỗi trang: 
12,788,857 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner