"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 24 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vùng nguyên liệu mía đường phục vụ các Nhà máy đường trên địa bàn tỉnh.
31-12-2010 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý súng săn, cưa xăng để bảo vệ rừng và động vật hoang dã.
17-12-2010 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm.
17-12-2010 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên Đán Tân Mão và Quý I năm 2011.
15-12-2010 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Tân Mão và năm 2011.
15-12-2010 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Tân Mão và năm 2011.
02-12-2010 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011.
30-11-2010 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.
21-10-2010 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2015.
19-10-2010 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2010.
12-10-2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Internet.
27-09-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ.
27-08-2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý tàu cá có công suất dưới 30 sức ngựa.
25-08-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-08-2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
28-07-2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
28-07-2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
19-07-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
15-07-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
14-07-2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,129,213 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner