"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 24 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2010 Kế hoạch số 777/KH-TTTH của Thanh tra tỉnh công tác thanh tra và kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2011 của Thanh tra Thanh Hóa.
17-12-2010 Kế hoạch số 69/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật" trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
24-11-2010 Kế hoạch số 68/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ.
17-11-2010 Kế hoạch số 67/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010.
16-11-2010 Kế hoạch số 66/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Thanh Hoá năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020.
03-11-2010 Kế hoạch số 62/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 51-KL/TU ngày 31/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015.
01-11-2010 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2015.
29-10-2010 Kế hoạch số 60/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2010 và năm 2011.
04-10-2010 Kế hoạch số 55/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em tỉnh Thanh Hoá năm 2010 và giai đoạn 2011 - 2020.
14-09-2010 Kế hoạch số 52/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2011 - 2020.
08-09-2010 Kế hoạch số 50/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh.
08-09-2010 Kế hoạch số 51/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã.
24-08-2010 Kế hoạch số 48/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2010.
24-08-2010 Kế hoạch số 49/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm.
18-08-2010 Kế hoạch số 47/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh Hoá đến năm 2010.
20-07-2010 Kế hoạch số 44/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện một số giải pháp phấn đấu cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với tất cả loại đất trong năm 2010.
22-06-2010 Kế hoạch số 38/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020".
18-06-2010 Kế hoạch số 37/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh.
14-06-2010 Kế hoạch số 35/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
31-05-2010 Kế hoạch số 31/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh hành động thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,129,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner