"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 493 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2010 Quyết định số 4776/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.
30-12-2010 Quyết định số 4777/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.
30-12-2010 Quyết định số 4778/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Nam Yến - xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn.
30-12-2010 Quyết định số 4779/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ diện tích màu không sản xuất được do ảnh hưởng bởi san lấp mặt bằng dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia.
29-12-2010 Quyết định số 4726/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ năm 2010 cho các dự án phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
28-12-2010 Quyết định số 4699/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá năm 2011.
28-12-2010 Quyết định số 4700/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn bổ sung từ nguồn vượt thu và bội chi ngân sách Trung ương năm 2009 để thu hồi các nguồn vốn ứng trước ngân sách Nhà nước.
27-12-2010 Quyết định số 4670/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
27-12-2010 Quyết định số 4679/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn.
23-12-2010 Quyết định số 4603/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc, thực hiện Dự án:Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia).
23-12-2010 Quyết định số 4604/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yến - xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn.
21-12-2010 Quyết định số 4569/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2011.
21-12-2010 Quyết định số 4573/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn.
21-12-2010 Quyết định số 4586/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.
21-12-2010 Quyết định số 4587/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.
21-12-2010 Quyết định số 4588/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.
20-12-2010 Quyết định số 4554/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
20-12-2010 Quyết định số 4555/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2011.
17-12-2010 Quyết định số 4528/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011.
17-12-2010 Quyết định số 4549/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015.
Chuyển tới trang:  /25     Số văn bản mỗi trang: 
12,129,010 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner