"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 467 văn bản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 4500/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-12-2011 Quyết định số 4391/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sắp xếp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2011.
29-12-2011 Quyết định số 4455/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chính sách thu hút cho cán bộ có trình độ đại học về xã, phường, thị trấn làm việc và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
29-12-2011 Kế hoạch số 74/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2012.
28-12-2011 Quyết định số 4381/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.
27-12-2011 Quyết định số 4354/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh và giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 cho các dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
27-12-2011 Quyết định số 4356/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
27-12-2011 Quyết định số 4357/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2010.
27-12-2011 Kế hoạch số 73/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2012.
26-12-2011 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.
26-12-2011 Quyết định số 4324/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá thuê đất một số dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
26-12-2011 Quyết định số 4328/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm" năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
26-12-2011 Quyết định số 4332/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
26-12-2011 Quyết định số 4333/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người mù huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
26-12-2011 Quyết định số 4340/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
23-12-2011 Quyết định số 4317/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
21-12-2011 Quyết định số 4279/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đình Đức Giáo, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa.
21-12-2011 Quyết định số 4280/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Chùa Trào Âm, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa.
21-12-2011 Quyết định số 4281/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Trịnh Văn - Trịnh Văn Kỳ, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa.
21-12-2011 Quyết định số 4282/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Thái bảo Thọ Quận công Cao Tư, xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa.
Chuyển tới trang:  /24     Số văn bản mỗi trang: 
14,134,510 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner