"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 24 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2011 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.
07-12-2011 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
02-12-2011 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
23-11-2011 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đầu tư, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
17-11-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.
15-11-2011 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-10-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ra quân làm thuỷ lợi mùa khô năm 2011.
14-09-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới.
29-07-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.
21-07-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
14-07-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.
24-05-2011 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thanh tra chuyên đề diện rộng đối với sản phẩm thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2011.
18-05-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.
25-04-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
20-04-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện năm 2011.
20-04-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND- của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện năm 2011.
19-04-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.
19-04-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND- của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.
15-04-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2011 - 2012.
14-04-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,905 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner