"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 14 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2011 Kế hoạch số 74/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2012.
27-12-2011 Kế hoạch số 73/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2012.
16-11-2011 Kế hoạch số 65/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.
14-11-2011 Kế hoạch số 64/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015.
10-11-2011 Kế hoạch số 62/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Thanh Hoá.
02-11-2011 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015.
29-09-2011 Kế hoạch số 57/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015.
13-09-2011 Kế hoạch số 52/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
23-06-2011 Kế hoạch số 36/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015.
14-03-2011 Kế hoạch số 12/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2011, tỉnh Thanh Hóa.
09-03-2011 Kế hoạch số 11/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 -2020.
28-02-2011 Kế hoạch số 09/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2011.
09-02-2011 Kế hoạch số 06/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011.
13-01-2011 Kế hoạch số 02/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner