"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 154 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 4500/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
28-12-2011 Quyết định số 4381/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.
27-12-2011 Quyết định số 4357/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2010.
21-12-2011 Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
21-12-2011 Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND- của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
21-12-2011 Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND/ của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
21-12-2011 Quyết định số 4295/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tỷ lệ % đơn giá thuê đất áp dụng đối với Khu kinh tế Nghi Sơn; các khu công nghiệp và các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
21-12-2011 Quyết định số 4296/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đấtt cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
21-12-2011 Quyết định số 4299/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
20-12-2011 Quyết định số 4267/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu và sử dụng học phí trong cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-12-2011 Quyết định số 4268/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
20-12-2011 Quyết định số 4277/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học của trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài.
19-12-2011 Quyết định số 4259/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015.
19-12-2011 Quyết định số 4261/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012 của tỉnh Thanh Hoá.
16-12-2011 Quyết định số 4224/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật.
16-12-2011 Quyết định số 4225/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải văn học Lê Thánh Tông.
16-12-2011 Quyết định số 4229/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, các loại tài sản khác làm căn cứ tính mức thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
07-12-2011 Quyết định số 4033/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
02-12-2011 Quyết định số 3955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
25-11-2011 Quyết định số 3875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Trung tâm Viễn thông Triệu Sơn chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; cho Trung tâm Viễn thông Triệu Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Viễn Thông Triệu Sơn.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,898 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner