"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 31 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-11-2012 Kế hoạch số 97/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2020.
23-11-2012 Kế hoạch số 98/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015.
22-11-2012 Kế hoạch số 96/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015.
16-11-2012 Kế hoạch số 95/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
15-11-2012 Kế hoạch số 93/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa nă 2013.
02-11-2012 Kế hoạch số 89/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh Thanh Hóa.
09-10-2012 Kế hoạch số 85/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
20-09-2012 Kế hoạch số 83/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
19-09-2012 Kế hoạch số 82/KH-BCĐ của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
11-09-2012 Kế hoạch số 80/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
07-09-2012 Kế hoạch số 78/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
04-09-2012 Kế hoạch số 76/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
31-08-2012 Kế hoạch số 75/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hoá.
27-08-2012 Kế hoạch số 74/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai xây dựng, xác định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-08-2012 Kế hoạch số 73/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2011 - 2015.
17-08-2012 Kế hoạch số 72/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2012, tỉnh Thanh Hóa.
14-08-2012 Kế hoạch số 70/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
26-07-2012 Kế hoạch số 65/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh Thanh Hoá.
26-07-2012 Kế hoạch số 66/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
13-06-2012 Kế hoạch số 54/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức, quản lý hệ thống rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,895 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner