"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 60 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013.
13-12-2012 Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013.
13-12-2012 Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND2 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013.
13-12-2012 Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND3 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2013.
16-11-2012 Quyết định số 3834/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy định giá đất ở năm 2012 tại các khu tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn.
12-11-2012 Quyết định số 3736/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy.
12-11-2012 Quyết định số 3737/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy.
12-11-2012 Quyết định số 3738/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá thay thế giá đất để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy.
06-11-2012 Quyết định số 3663/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây Cao su trồng tập trung trong bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
16-10-2012 Quyết định số 3396/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.
27-09-2012 Quyết định số 3170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 04/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
18-09-2012 Quyết định số 3081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Hạn chế tranh chấp lao động và đình công không đúng quy định của pháp luật tại Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015".
31-08-2012 Quyết định số 2834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Yên Định.
29-08-2012 Quyết định số 2785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính tổ chức các kì thi phổ thông, chuẩn bị tham gia các kì thi quốc gia, quốc tế và khu vực.
29-08-2012 Quyết định số 2786/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tăng cường quản lý phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
24-08-2012 Quyết định số 2745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
22-08-2012 Quyết định số 2703/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
16-08-2012 Quyết định số 2628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.
14-08-2012 Quyết định số 2581/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
13-08-2012 Quyết định số 2553/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner