"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 192 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Kế hoạch số 138/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014.
31-12-2013 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Thanh Hóa năm 2014.
31-12-2013 Quyết định số 4765/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
31-12-2013 Quyết định số 4778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
30-12-2013 Quyết định số 4746/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
27-12-2013 Kế hoạch số 135/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh cho du khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-12-2013 Quyết định số 4699/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-12-2013 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
23-12-2013 Quyết định số 4569/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.
20-12-2013 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao y đức và chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
20-12-2013 Quyết định số 4548/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trách nhiệm và quy trình thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-12-2013 Kế hoạch số 133/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa.
19-12-2013 Quyết định số 4534/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4514/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung phí đấu giá trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND-1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND-2 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND-3 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
16-12-2013 Kế hoạch số 132/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh khống chế và loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014.
16-12-2013 Quyết định số 4489/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
14,135,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner