"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 16 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Kế hoạch số 138/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014.
31-12-2013 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Thanh Hóa năm 2014.
27-12-2013 Kế hoạch số 135/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh cho du khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-12-2013 Kế hoạch số 133/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa.
16-12-2013 Kế hoạch số 132/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh khống chế và loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014.
13-12-2013 Kế hoạch số 130/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2014 - 2015, tỉnh Thanh Hóa.
13-12-2013 Kế hoạch số 131/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2014.
12-12-2013 Kế hoạch số 128/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2014.
28-11-2013 Kế hoạch số 123/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo 127 kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
06-11-2013 Kế hoạch số 119/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
30-10-2013 Kế hoạch số 115/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2014, tỉnh Thanh Hóa.
29-10-2013 Kế hoạch số 114/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai "Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013.
01-10-2013 Kế hoạch số 111/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg, ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020.
19-09-2013 Kế hoạch số 103/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-04-2013 Kế hoạch số 46/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2013, tỉnh Thanh Hóa.
10-04-2013 Kế hoạch số 43/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, tuyên truyền phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,788,914 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner