"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 156 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4765/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
31-12-2013 Quyết định số 4778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
30-12-2013 Quyết định số 4746/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
27-12-2013 Quyết định số 4699/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-12-2013 Quyết định số 4569/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.
20-12-2013 Quyết định số 4548/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trách nhiệm và quy trình thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-12-2013 Quyết định số 4534/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4514/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung phí đấu giá trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND-1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND-2 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND-3 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
16-12-2013 Quyết định số 4489/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa.
13-12-2013 Quyết định số 4465/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giảm tiền thuê đất năm 2013, năm 2014.
13-12-2013 Quyết định số 4471/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thay thế để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ chứa nước Cửa Đặt đoạn qua huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
12-12-2013 Quyết định số 4435/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.
11-12-2013 Quyết định số 4409/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 2462/2000/QĐ-UB ngày 09 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
09-12-2013 Quyết định số 4385/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
09-12-2013 Quyết định số 4392/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
06-12-2013 Quyết định số 4366/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
15,953,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner