"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Ban Chỉ đạo Công tác gia đình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Ban Chỉ đạo Công tác gia đình ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2013 Kế hoạch số 133/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa.
04-12-2013 Quyết định số 4284/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
17,817,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner