"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 66 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 4765/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
31-12-2013 Quyết định số 4778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
30-12-2013 Quyết định số 4746/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2012.
23-12-2013 Quyết định số 4569/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.
20-12-2013 Quyết định số 4548/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trách nhiệm và quy trình thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-12-2013 Quyết định số 4534/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4514/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung phí đấu giá trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND-1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND-2 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
18-12-2013 Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND-3 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2014.
16-12-2013 Quyết định số 4489/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa.
11-12-2013 Quyết định số 4409/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 2462/2000/QĐ-UB ngày 09 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
04-12-2013 Quyết định số 4296/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
21-11-2013 Quyết định số 4095/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.
21-11-2013 Quyết định số 4110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
04-11-2013 Quyết định số 3883/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành hệ thống Bảo vệ trẻ em tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2013-2020.
31-10-2013 Quyết định số 3857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
18-10-2013 Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
17-10-2013 Quyết định số 3655/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
15,953,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner