"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 241 văn bản được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 4833/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
30-12-2014 Quyết định số 4805/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, học kỳ II năm học 2013 - 2014.
30-12-2014 Quyết định số 4806/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, năm học 2014-2015.
29-12-2014 Kế hoạch số 176/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-12-2014 Quyết định số 4752/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020.
29-12-2014 Quyết định số 4762/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung danh mục địa bàn, khoảng cách xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-12-2014 Quyết định số 4799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế.
27-12-2014 Kế hoạch số 175/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 3 năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 4736/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2015.
26-12-2014 Kế hoạch số 174/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa Lễ hội Xuân 2015.
24-12-2014 Quyết định số 4660/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
23-12-2014 Kế hoạch số 173/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện công tác tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2015.
23-12-2014 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
23-12-2014 Quyết định số 4625/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập còn thiếu năm 2014 cho các đơn vị để thực hiện chính sách theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
23-12-2014 Quyết định số 4659/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề cương Kế hoạch phát triển tre luồng Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.
19-12-2014 Quyết định số 4574/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2014 Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2014 Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2014 Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND2 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2014 Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND3 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /13     Số văn bản mỗi trang: 
14,135,263 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner