"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Ban Hội nhập KTQT và CĐ Chương trình XK           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 1 văn bản do Ban Hội nhập KTQT và CĐ Chương trình XK ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2014 Quyết định số 2538/QĐ-BHNXK của Ban Hội nhập KTQT và CĐ Chương trình XK ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế và Chỉ đạo Chương trình xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,765,437 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner