"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 54 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2014 Quyết định số 4799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế.
27-12-2014 Quyết định số 4736/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2015.
24-12-2014 Quyết định số 4660/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
19-12-2014 Quyết định số 4574/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2014 Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2014 Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2014 Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND2 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2014 Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND3 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2014 Quyết định số 4546/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa.
17-12-2014 Quyết định số 4527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thu hồi đất.
15-12-2014 Quyết định số 4480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030.
15-12-2014 Quyết định số 4487/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
12-12-2014 Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
10-12-2014 Quyết định số 4375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
10-12-2014 Quyết định số 4378/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
05-12-2014 Quyết định số 4324/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ban hành mức giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-11-2014 Quyết định số 4164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa.
25-11-2014 Quyết định số 4115/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
25-11-2014 Quyết định số 4129/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.
24-11-2014 Quyết định số 4097/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
14,661,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner