"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Chủ tịch UBND tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 179 văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 4833/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
30-12-2014 Quyết định số 4805/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, học kỳ II năm học 2013 - 2014.
30-12-2014 Quyết định số 4806/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, năm học 2014-2015.
29-12-2014 Kế hoạch số 176/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
29-12-2014 Quyết định số 4752/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020.
29-12-2014 Quyết định số 4762/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung danh mục địa bàn, khoảng cách xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-12-2014 Kế hoạch số 175/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 3 năm 2014.
23-12-2014 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
23-12-2014 Quyết định số 4625/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập còn thiếu năm 2014 cho các đơn vị để thực hiện chính sách theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
23-12-2014 Quyết định số 4659/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề cương Kế hoạch phát triển tre luồng Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.
17-12-2014 Quyết định số 4519/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu cho dự án chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa.
16-12-2014 Quyết định số 4511/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cấp kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
12-12-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
12-12-2014 Quyết định số 4461/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm cấp bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 cho các đối tượng chính sách của tỉnh Thanh Hóa.
11-12-2014 Quyết định số 4437/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án tái cơ cấu và phát triển ngành dịch vụ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
11-12-2014 Quyết định số 4438/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án: Phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế phát triển trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
09-12-2014 Kế hoạch số 165/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
03-12-2014 Quyết định số 4222/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
27-11-2014 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
27-11-2014 Quyết định số 4158/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014, theo Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
14,661,200 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner