"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 218 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 5618/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
31-12-2015 Quyết định số 5637/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020.
31-12-2015 Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020.
30-12-2015 Quyết định số 5545/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
28-12-2015 Quyết định số 5472/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2016.
25-12-2015 Kế hoạch số 177/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016.
23-12-2015 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
22-12-2015 Quyết định số 5382/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
18-12-2015 Quyết định số 5345/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2016.
16-12-2015 Quyết định số 5308/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
14-12-2015 Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa.
14-12-2015 Quyết định số 5258/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia tiền thuê đất; tiền sử dụng đất thu từ các xã xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 4549/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 và Quyết định số 4259/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015”.
14-12-2015 Quyết định số 5259/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
14-12-2015 Quyết định số 5264/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
14-12-2015 Quyết định số 5265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa.
11-12-2015 Quyết định số 5231/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa.
10-12-2015 Quyết định số 5190/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.
10-12-2015 Quyết định số 5198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp.
09-12-2015 Quyết định số 5164/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của tỉnh Thanh Hóa về tiền điện Quý IV năm 2015.
08-12-2015 Quyết định số 5139/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
14,095,733 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner