"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Chủ tịch UBND tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 148 văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2015 Quyết định số 5545/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
23-12-2015 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
22-12-2015 Quyết định số 5382/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
14-12-2015 Quyết định số 5264/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
11-12-2015 Quyết định số 5231/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa.
10-12-2015 Quyết định số 5190/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.
09-12-2015 Quyết định số 5164/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của tỉnh Thanh Hóa về tiền điện Quý IV năm 2015.
08-12-2015 Quyết định số 5139/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
07-12-2015 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ, về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
03-12-2015 Kế hoạch số 162/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” tỉnh Thanh Hóa.
03-12-2015 Kế hoạch số 163/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
02-12-2015 Quyết định số 5052/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016.
01-12-2015 Kế hoạch số 161/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
27-11-2015 Quyết định số 4911/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh v/v ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
27-11-2015 Quyết định số 4948/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016.
23-11-2015 Quyết định số 4857/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và số lượng gạo hỗ trợ học kỳ I năm học 2015 - 2016 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
18-11-2015 Quyết định số 4804/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020.
11-11-2015 Kế hoạch số 152/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
11-11-2015 Quyết định số 4637/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt IX, năm 2015.
11-11-2015 Quyết định số 4654/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ môi trường Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
12,785,194 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner