"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 303 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 5101/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
30-12-2016 Quyết định số 5129/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận chợ an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong quản lý chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
30-12-2016 Quyết định số 5131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
30-12-2016 Quyết định số 5139/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
30-12-2016 Quyết định số 5144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
29-12-2016 Kế hoạch số 197/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020.
29-12-2016 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
28-12-2016 Quyết định số 5068/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017.
27-12-2016 Quyết định số 5042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
27-12-2016 Quyết định số 5046/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020.
22-12-2016 Quyết định số 4944/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
21-12-2016 Quyết định số 4925/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-12-2016 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2017.
19-12-2016 Quyết định số 4878/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa.
19-12-2016 Quyết định số 4896/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Thanh Hóa.
19-12-2016 Quyết định số 4901/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.
16-12-2016 Quyết định số 4865/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
14-12-2016 Quyết định số 4832/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
09-12-2016 Quyết định số 4761/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa.
09-12-2016 Quyết định số 4762/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa.
Chuyển tới trang:  /16     Số văn bản mỗi trang: 
14,134,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner