"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 27 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2016 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
20-12-2016 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2017.
21-10-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở của chủ đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
13-10-2016 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xử lý sau thanh tra.
07-10-2016 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
30-09-2016 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.
28-09-2016 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-09-2016 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017.
21-09-2016 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
06-09-2016 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
20-07-2016 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật.
12-07-2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
01-07-2016 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
27-06-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
22-06-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.
31-05-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.
27-05-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh v/v Tăng cường triển khai thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90 phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
28-04-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp xử lý và hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
28-04-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước và lao động về nước đúng thời hạn.
28-04-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
12,766,029 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner